Qui som

El Biobanc IDIBGI, creat l’any 2013, és el Biobanc de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), un establiment de caràcter públic i sense ànim de lucre que acull diverses col·leccions de mostres biològiques amb finalitats de recerca biomèdica*.

Dona suport a tots els investigadors de les institucions que es troben sota el paraigües de l’IDIBGI: l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (HUGJT), l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), la Universitat de Girona (UdG), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Institut d’Atenció Primària (IAP)-Institut Català de la Salut (ICS) a Girona.

Objectius

Seguint les directrius de la Llei 14/2007 de 3 de juliol d’Investigació Biomèdica, els objectius del Biobanc IDIBGI són:

 • Garantir la traçabilitat i la qualitat de les mostres biològiques humanes i de les dades associades.
 • Consolidar les col·leccions existents a l’IDIBGI.
 • Desenvolupar noves col·leccions rellevants per a la comunitat científica.
 • Facilitar l’accessibilitat del material a la comunitat científica assegurant l’ús racional, ètic i legal.
 • Promoure pràctiques de qualitat.

Funcions

 • Dirigir i coordinar el funcionament global de les col·leccions de l’IDIBGI dipositades al Biobanc.
 • Gestionar l’entrada de col·leccions, l’emmagatzematge i la traçabilitat de les mostres en tot moment.
 • Garantir la confidencialitat de les dades associades a les mostres.
 • Garantir un bon control de temperatura dels equips on es fa l’emmagatzemament de les mostres.
 • Gestionar les sol·licituds de mostres.
 • Formació del personal tècnic del Biobanc i dels tècnics dels grups promotors de les col·leccions en els processos de codificació, criopreservació, traçabilitat de les mostres i gestió de la qualitat de les col·leccions.
 • Assessorar en qüestions tècniques, ètiques i legals referents a la creació de col·leccions.
 • Implementar un programa de millora contínua integrat dintre del Sistema de Gestió de la Qualitat del Biobanc.

 

* Llei 14/2007 de 3 de Juliol d’Investigació Biomèdica

Created by