Qualitat

El Biobanc IDIBGI té implementat un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 per a la gestió integral de mostres humanes i dades associades per a la recerca biomèdica.

Consulta la política de qualitat

Consulta el certificat ISO 9001:2015

Created by