Qualitat

Actualment, el Biobanc IDIBGI es troba en procés d’obtenció del certificat del Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 per a la gestió integral de mostres humanes i dades associades per a la recerca biomèdica.

Consulta la política de qualitat

Created by